+90 (216) 467 42 26 info@ersinulkur.com

BBL konusunda son zamanlarda hayli geniş bilimsel yayınlar ve araştırmalar yapılmaktadır. Bunların en ciddilerinden biri de Stanfort Üniversitesi‘nde Patrick Bitter, Jr., MD ve ekibi tarafından yapılan çalışma SCITON BBL’in yaşlanmış insan cildindeki gen yapılarını yenileyerek daha genç cilttekine benzer hale getirdiğini göstermiştir.

Yapılan araştrmalar göstermiştir ki “Forever Young BBL” tedavilerinin cildi yenileyip gençleştirdiğini ve cilt yaşlanmasını doğal bir görüntü sağlayacak şekilde geciktirmektedir. 1000’den fazla gen yapısı yenilenmiş, sonuçta esneklik kayıplarında azalma ve daha düzenli kolajen birikimi ile ince kırışıklıklarda ve pigmentasyon düzensizliklerinde düzelme sağlanmıştır.

Düzenli olarak yapılan Forever Young BBL cilt yenileme tedavileri, cildin uzun dönemli yaşlanma belirtilerini doğal bir görünüm sağlayacak şekilde azaltmakta ve cilt daha taze, diri ve genç bir görünüm almaktadır.

Forever Young BBL’in sitesinden tedavinin öncesi ve sonrası resimlerinin tamamını da inceleyebilirsiniz.

bbl-oncesi-sonrasi

SCITON BBL NEDİR?

BBL (Broad Band Light) geniş band ışık anlamına gelmektedir. Sciton firması tarafından geliştirilmiş ve teknolojisinin patenti alınmış bir çeşit yoğun atımlı ışık kaynağıdır.

Son zamanlarda yaşlanmış cildin kalitesini ve görünümünü iyileştirmek amacı ile soyucu (ablatif) lazerler kullanılmıştır. Fakat bu uygulamalar cildi soydukları için hastanın günlük yaşamını uzun süreli olumsuz etkileyebilmektedir. Hele çalışan veya zaman açısından müsait olmayan hastaların tercih edebileceği bir tedavi şekli olamamaktadır. BBL tüm bu soyucu lazerlerin çalışma prensibinden farklı bir şekilde çalışmaktadır. Kişilerin normal hayatların hemen hemen hiç aksatmamaktadır.

Sciton BBL 560 – 1200 Nm aralığında çeşitli dalga boylarında dağılarak ilerleyen ışık üretmektedir. Her bir dalga boyu dokularda yer alan farklı tipteki renk veren maddeler tarafından emilmektedir. Yaygın olarak ciltteki ince kırışıklıkların, renk düzensizliklerinin ve lekelerin, kılcal damarlardan kaynaklanan kızarıklıkların tedavisinde, sarkmaların giderilmesinde, cilt yenileme (cilt gençleştirme) amacıyla ve istenmeyen kılların kalıcı olarak azaltılmasında kulllanılmaktadır.

Bu çalışmada SCITON Joule platformu üzerine yerleştirilmiş BBL modülü kullanılmıştır.

Rejuvenasyon cilt yenileme, cilt gençleştirme anlamına gelen bir terimdir. Fakat içeriği araştırmacılar ve halk tarafından farklı farklı algılanabilmektedir. Dolayısıyla dikkatlice tanımlanmalıdır. Bu çalışmada rejuvenasyon yaşlanmış hücre ve dokuların genç bir karakteristik kazanacak şekilde yapılarının değişerek yenilenmesi anlamında kullanılmaktadır. Cevap aranan soru; BBL tedavisinden sonra cildin daha genç bir görüntü sağlayacak şekilde moleküler seviyede gerçekten yenilendiğimi, yoksa sadece belli seviyede cilde verilen hasarla uyarılan bir tepkiden mi ibaret olduğudur. Cilt kontrollü olarak hasarlandırıldığında da yeni dokular oluşturmakta bu süreçte daha iyi bir görünüm kazanabilmektedir.

Doğal yaşlanma sürecine uğramış ve ışık etkisi ile yaşlanmış ciltteki global gen yapılarının BBL tedavisine verdiği tepkiyi tespit etmek bu çalışmanın amacıdır. Mümkün olduğu kadar geniş bir aralıkta yaşlanmanın ve BBL tedavisinin RNA üzerindeki etkisi, gen yapısı ve düzeni üzerinde oluşturdukları değişiklikler gözlenmeye çalışılmıştır.

forever-young-bbl

Method

Cilt yenileme (rejuvenasyon) çalışması Helsinki Prensipleri Deklerasyonuna uygun olarak yapılmıştır. 50 yaşın üzerinde 5 bayan hastanın orta veya ileri derecede yaşlanma etkisi görülen sol ön kol bölgelerine düzenli BBL tedavisi uygulanmıştır. Cilt gençleştirme tedavisi 4 hafta aralıklarla toplam 3 seans sonucu tamamlanmıştır. Her bir seansta 2 veya 3 pas geçilmiştir. 3. Seanstan 4 hafta sonra punch biyopsi tekniği ile hastaların cilt yenileme tedavisi uygulanan ve buna komşu tedavi edilmeyen cilt bölgelerinden 4 mm biyopsi alınmıştır. BBL ile cilt yenileme tedavisi uygulanmayan 30 yaşın altında güneş yaşlanmasına maruz kalmamış 5 gönüllüden de aynı şekilde deri biyopsisi alınmıştır.

Klinik olarak değerlendirildiğinde 3 BBL tedavisinden sonra cildin görünür yaşlanma parametreleri açısından iyileşme ve gelişim gösterdiği gözlenmiştir. İnce kırışıklıklar ve renk düzensizlikleri azalmış ayrıca genel cilt görünümü düzelmiştir.

Yaşlı hastalardan tedavi edilmiş ve edilmemiş bölgelerden ve genç hastalardan alınan doku örnekleri moleküler seviyede histolojik olarak incelenmiştir ve detaylı karşılaştırılmıştır. Histolojik incelemede yaşlı hastaların tedavi uygulanmış bölgelerinde elastikiyet kaybından kaynaklanan kırışıklıkların tedavi edilmeyen bölgeye oranla hafiflediği ve belirginliklerinin azaldığı görülmüştür. Ayrıca tedavi edilen bölgelerin epidermal kalınlığının ciddi şekilde arttığı tespit edilmiştir.

Gen yapıları kıyaslandığında yaşlı hastaların tedavi edilen cilt örneklerinin tedavi edilmeyenlere göre genç hastalardan alınan cilt örneklerine daha fazla benzediği görülmüştür. 1293 gen yapısı (expression) rejuvene olmuştur. Cilt yenileme işlemi doğrulanmıştır.

Bu cilt yenileme çalışması, düzenli uygulanan Sciton BBL tedavilerinin gen yapılarında oluşturduğu değişiklikle, yaşlı hücreleri yapısal açıdan genç hücrelere benzer hale getirdiğini göstermiştir. Bu alanda yapılmış ilk çalışmadır. Kontrollü olarak hasarlandırılan cildin yeni dokular oluşturması prensibinden farklı olarak cilt yenileme moleküler düzeyde kalıcı olarak sağlanmıştır.